Tájékoztató Tornai István kizárásáról

mert az alapszabályzatban foglalt kötelezettségeinek nem tett eleget, azokat megszegte.

Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Dr. Bácskai János
polgármester úr
részére

Tárgy: tájékoztató Tornai István kizárásáról
Küldi: Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület 1098 Budapest, Dési H. u. 2.

Tisztelt Polgármester Úr!

A Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület nevében ezúton tisztelettel tájékoztatom arról, hogy az egyesület 2011. október 25-i közgyűlésén érdemi vita és titkos szavazást követően az alábbi határozatot hozta:
„FLE közgyűlés 2011./24 sz. határozata
A közgyűlés az elnökség kezdeményezését elfogadta. Tornai Istvánt, az egyesület tagját, önkormányzati képviselőjét kizárja, mert az alapszabályzatban foglalt kötelezettségeinek nem tett eleget, azokat megszegte.
(19 igen szavazat, 2 nem)”

Az FLE elnöksége nevében arra kérem Önt, hogy döntésünkről a Tisztelt Képviselő-testületet és a kerületi médiát (újság, televízió és honlap) szíveskedjen tájékoztatni, mert közgyűlési döntésünk alapján Tornai István az egyesület nevében nem nyilatkozhat, az egyesületet nem képviselheti.A Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület a jövőben is szeretné figyelemmel kísérni az önkormányzat tevékenységét, a ferencvárosiak érdekében, mint civil szervezet készen áll a konstruktív együttműködésre, ezért a jövőben is igényt tartunk a kerületet érintő alapvető önkormányzati információkra, önkormányzati kezdeményezésekre és döntésekre, az aktuális programokról szóló tájékoztatókra. Ezért kérjük polgármester urat, hogy a rendezvényekről, megmozdulásokról, pontos hely és időmegjelöléssel az önkormányzat értesítsen minket a fenti címen.

Tisztelt Polgármester Úr! Kérjük, hogy levelünkben jelzett döntésünkről az érintetteket szíveskedjen tájékoztatni, és személyesen segítse elő az önkormányzat és az egyesület közötti együttműködést.

Tisztelettel:

Budapest, 2011. november 8.

Deutsch László
FLE elnöke