Jegyzőkönyv a 2018.05.29-i megismételt közgyűlésről

A megismételt közgyűlésen levezető elnöknek Deutsch László elnököt, jegyzőkönyv vezetőnek Kovács Zoltánt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Fekete-Szalóky Zoltánt és Müller Tibort választotta meg a közgyűlés.

A napirendi pontokat a közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

  1. Mérlegbeszámoló
    Deutsch László elnök tájékoztatta a tagságot az Egyesület 2017. évi gazdasági tevékenységéről és kérte a Mérlegbeszámoló elfogadását. A beszámolót a közgyűlés maradéktalanul elfogadta.
  2. Egyéb
    Az elnökségi jegyzőkönyv megszüntetése, helyette emlékeztető írása. (Adminisztráció egyszerűsítés)

Jegyzőkönyv és jelenléti ív kitöltve, az irattárunkban megtalálható.

2018.05.29. Kedd

Deutsch László
elnök