Többet a többségnek

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az egészségügyi ellátórendszerbe országosan egyre nagyobb problémát jelent az általánosan tapasztalható szakemberhiány, mely a szakdolgozói feladatokat ellátók esetében már sok esetben nagyobb problémát jelent, mint az orvosok esetében. Ugyanez a helyzet az egészségügyi tevékenységet végzők háttérmunkáját biztosító ügyviteli, adminisztratív és egyéb fizikai munkát végző munkavállalók esetében, mert amíg fenti két munkavállalói csoport esetében központilag biztosított bértábla van, a további munkavállalók esetében egyedi megállapodás alapján történik a bérmegállapítás, melyre a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a szolgáltatóknak bértámogatást nem nyújt.

Az orvosok 2021 óta tartó béremelése három lépcsőben, nagymértékben megtörtént.

A szakdolgozók esetében az állam 2023 júliusától 18%-os béremelést biztosít, amely – figyelembe véve az elmúlt évek magas inflációját – a keresetek vásárlóértékének megőrzésére sem lesz elegendő.

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott, a kerületi egészségügyi alapellátás és járóbeteg-szakellátást biztosító Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. esetében sem más a helyzet, a szolgáltatóknak versenyezniük kell a megfelelő képzettségű szakdolgozókért, akik nélkül az ellátás nem biztosítható.

Asszisztencia nélkül az orvos félember. Megfelelő asszisztencia nélkül – ennek hiányában – az ellátottak száma a jelenlegi ellátottaknak 1/4-ed, 1/5-ödére fog csökkenni.

Ennek megoldására a különböző kerületek változó módon próbálják vonzóbbá tenni az adott szolgáltatónál való munkavállalást (kerületi pótlék, illetménykiegészítés, cafeteria). A FESZ-nél a jogszabály által garantált illetményen felül nincs ilyen juttatás.

Javaslom, hogy a további szakdolgozói és ügyviteli elvándorlást megelőzendő, kerületünk Önkormányzata biztosítson versenyképes juttatási csomagot az itt dolgozók részére, amely fenti célon túlmenően lehetővé teszi a nehezen betölthető hiányszakmák vonzóbbá tételét is.

Álláspontom szerint a kormány által biztosításra kerülő 18%-os emelésen felül, biztosítsunk összeget az emelésre, javaslom, hogy a biztosított emeléshez Önkormányzatunk adjon további 7-12%-nak megfelelő összeget, hogy a szakdolgozók összesen 25% – 30%-os béremelésben részesülhessenek.

 

Előterjesztésem benyújtását követően a szavazás eredményét kíváncsian várom. Elválik, hogy szociálisan mennyire érzékeny a képviselő-testület és a városvezetés.

 

Budapest, 2023. június 13.

 

 

Deutsch László
önkormányzati képviselő

 

Teljes indítványunk: Képviselői_Indítvány_2023-06-13