Visszavontuk, de nem felejtjük

Alulírott, Deutsch László (FLE) önkormányzati képviselő, a mai napon visszavonom Döme Zsuzsanna alpolgármestterl kapcsolatos méltatlansági indítványomat.

Fenntartom a jogot, hogy indítványomat a későbbiekben élesítsem.

 

Budapest, 2023. május 15.

Deutsch László

 

Nyilatkozat eredetije: FLE_nyilatkozat_meltatlansagi_visszavonasarol_2023-06-13