Szerző: FLE

Nyílt levél Baranyi Krisztinának

Tisztelt Asszonyom! A meglepetéstől megrendülten olvastuk, milyen rengeteg tesztet szerzett be Ferencváros lakosságának. (160 db) Amikor kitöröltem könnyeimet a szememből, akkor vettem észre, hogy néhány nulla hiányzik a
Read More

Képviselői szavazatok a felhívásunkra

Tisztelt Olvasóink! Láthatják, egy egyszerű egészségügyi javaslatot tettünk le a képviselőtestület elé, válasz nem érkezett. (Mi lett volna, ha politikait javaslunk?) Kedves Képviselőtársaim! El kellene most már dönteni,
Read More

Levélváltás Baranyi Krisztinával

2020. 05. 03-án kiküldött felhívásunkra válaszolt ma Baranyi Krisztina. Lentebb a mi reakciónk. Tisztelt Képviselő úr, Köszönöm szépen a javaslatát! Mint tegnap reggel jeleztem a FB oldalamon, megkezdjük
Read More

Beszámoló a közgyűlésről

Napirendi pontjaival az elnökség minden tagja egyetértett és elfogadta. A megismételt közgyűlésre 17:30-kor került sor. A tagság megválasztotta a levezetőelnököt, jegyzőkönyvvezetőt, jegyzőkönyvi hitelesítőket és a szavazatszámláló bizottságot. Az
Read More

Kiáltvány

Jelen sorok írója 2002-2006-ig önkormányzati képviselő, majd 2006-2010-ig dr. Gegesy Ferenc polgármester tanácsadója volt. 2006-ban alapítója volt a Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesületnek (FLE), melyet többek közt dr. Gegesynek szánt
Read More