A 2013. március 7-i elnükségi ülés határozatai

A Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület elnökségi ülésén 2013. március 7-én a következőket határozta:

1) Alapszabály módosítása: a tagfelvételhez 2 ajánló tag szükséges.

2) Közgyűlés a 2012-es év lezárását követően.

3) Az egyesület elnöke a közgyűlésen, a programja ismertetése után bizalmi szavazást kér.

4) Az elnökség és a felügyelő bizottság kilépések miatt megüresedett tisztségviselő posztjainak betöltése.

Várjuk tagjaink javaslatait, a közgyűlés napirendjének bővítésére (E-mail, telefon, Facebook).