Javaslat díszpolgári címre

A Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület Ferencváros Díszpolgára címre javasolja Dr. Gegesy Ferencet, Ferencváros volt polgármesterét.

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata

Dr. Bácskai János polgármester

Budapest Bakáts tér 14.

 

Tisztelt Polgármester Úr!

A ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 3/2006. (11.09.) rendelet 1. § (1) bekezdése szerint díszpolgári cím adományozható annak, aki életművével, kiemelkedő teljesítményével hozzájárult a kerület fejlődéséhez, gyarapodásához, hírnevének öregbítéséhez.

Az 1.. § (4) bekezdés e) pontja alapján a Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület Ferencváros Díszpolgára címre javasolja Dr. Gegesy Ferencet, Ferencváros volt polgármesterét.

Dr. Gegesy Ferenc 1990-ben megfogalmazott programjának három sarkalatos pontja a városmegújítás, az oktatási, egészségügyi és szociális ellátás megszervezése és a kulturális tevékenység támogatása volt.

A városmegújítás céljai között az önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítása, a közterületek, zöldterületek megújítása, a nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújításának támogatása és a vállalkozói lakásépítés támogatása szerepelt. Ferencváros teljes területén 202 épületet bontottak le, 70 épület teljes felújítása történt meg. A komfort nélküli és komfortos lakások aránya 15 %-ra csökkent. A rehabilitáció elismeréseként a kerület, Kelet-Európában elsőként 1998-ban elnyerte a FIABCI díjat A nem önkormányzati lakások felújítási keretéből 665 társasház részesült összesen kétmilliárd forintos támogatásban. A kerületben a vállalkozók közel 9000 lakást építettek, a lakások száma 20 %-kal nőtt. A városrehabilitációra az önkormányzat 47 milliárd forintot fordított.

Az oktatási ágazat fejlesztésében jelentős lépés volt az intézmények tervezett és folyamatos felújítása, az igényekhez igazított és azokhoz alkalmazkodó oktatási rendszer kialakítása, a középiskolák átvétele a fővárostól. Az egészségügyi alapellátás korszerűsítése jelentős ráfordítást igényelt, azonban kilenc éve az alapellátás önkormányzati támogatás nélkül működik. A járóbeteg-szakellátás, a mintegy 1200 millió forintos fejlesztésnek köszönhetően a főváros egyik vezető egészségügyi intézményében öt telephelyen 16 szakrendelés keretében folyik.

Belső-Ferencváros kulturális negyed szerepét és annak minőségét kulturális fesztiválok sora jelzi és erősíti, mindez nagy szerepet játszott az itt megvalósult állami művészeti, kulturális beruházások helyszíneinek megválasztásában. A kerületben öt egyetem (egyetemi kar) működik.

Dr. Gegesy Ferenc vezetésével dolgozták ki a Ferencváros jövőjét hosszabb távra meghatározó Integrált Városfejlesztési stratégiát, amelynek fő céljai között a városrehabilitáció folytatása (József Attila Terv),a Soroksári-Ráckevei Duna ág mellett tervezett lakó-pihenő övezet létrehozása, a József Attila lakótelep fejlesztése említhető.

Ferencváros 200 éves történetének egyik legsikeresebb időszakát élte meg az elmúlt húsz évben, dr. Gegesy Ferenc két évtizedes tevékenyégével jelentősen hozzájárult a kerület fejlődéséhez, gyarapodásához, hírnevének öregbítéséhez, mindez érdemessé teszi őt az elismerésre.

 

Budapest, 2011-07-18.

 

Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület

Deutsch László elnök