Jegyzőkönyv A Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület (FLE) 2014. szeptember 1-i megismételt közgyűléséről

Helyszín: Pesti Vendéglő, 1092 Budapest, Ráday utca 11.

Jelenlevők és meghatalmazással a jelenlévőket megbízó tagok száma összesen: 25 fő

Napirendi pontok

  1. Elnöki tájékoztató az Egyesület indulásáról a 2014. október 12-i önkormányzati választáson – Deutsch László elnök

Levezető elnöknek a Közgyűlés egyhangúan megválasztotta Deutsch Lászlót.

Jegyzőkönyv vezetőnek a Közgyűlés egyhangúan megválasztotta Steiner Gábort.

Jegyzőkönyv hitelesítőknek a Közgyűlés egyhangúan megválasztotta Fekete Tibornét és Müller Tibort.

 

  1. Elnöki tájékoztató az Egyesület indulásáról a 2014. október 12-i önkormányzati választáson

Deutsch László elnök tájékoztatta a közgyűlést, hogy az után, hogy az elnökség a legutóbbi (2014. augusztus 12-i) közgyűlésen saját hatáskörébe vonta az önkormányzati képviselői jelölést, a Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület Ferencváros mind a 12 választókörzetben állít képviselő-jelöltet, valamint polgármester-jelöltet is. Az elnök arról is tájékoztatta a közgyűlést, hogy valamennyi jelölt megszerezte az induláshoz szükséges ajánlásokat, valamint arról, hogy az Egyesület milyen stratégiát követ a választási előkészületekben. Deutsch László a választási lista sorendjét is ismertette a jelenlévőkkel.

A jelöltek:

Polgármester-jelölt

Deutsch László

Az egyéni jelöltek sorrendje a választási listán

1. Deutsch László
2. Zubonyainé Pelka Zsuzsanna
3, Steiner Gábor
4. Dr. Zilahyné dr. Gellei Emőke
5. Harsányi Otília
6. Bata József
7. Sziráki Sándor
8. Nagy Zoltán
9. Gátfalvi Zsolt
10. Müller Tibor
11. Dr. Merkei Attila
12. Besenyi László

A napirendi pontban szereplő beszámolókat, előterjesztéseket a közgyűlés egyhangúan elfogadta.

Szavazók száma: 25 (25 igen, 0 tartózkodás, 0 nem).

Budapest, 2014. szeptember 1.

140901 Jegyzőkönyv aláírva