Jegyzőkönyv

Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület (FLE)
2016. október 19-án 17:45 órakor tartott közgyűléséről

Helyszín: Trattoria Étterem & Café Bp. IX. ker. Ráday u. 16. sz.
Jelenlévők és meghatalmazottak száma: 18 fő

Napirendi pontok:

Tervezett napirendek:

1 .) Tisztségviselők megválasztása
2.) Alapitó okirat módositása (hatályos PTK szerint)
3.) Egyéb
Levezető elnöknek a közgyűlés Deutsch Lászlót egyhangúlag megválasztotta.
Jegyzőkönyv vezetőnek a közgyűlés Markovics Józsefet egyhangúlag megválasztotta.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Fekete Tibornét és Müller Tibor tagokat egyhangúlag megválasztotta.

1. Tisztségviselők megválasztása

a. Deutsch László levezető elnök felkérte Dr. Zilahyné dr. Gellei Emőkét és Steiner Gábort a
szavazat számláló bizottság tagjainak.

A javaslatot a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

b. Elnök megválasztása

Deutsch László levezető elnök, megkérdezte a megjelenteket, hogy az Egyesület Elnöki posztjaira van-e jelentkező, van-e javaslat.

Javaslat, jelentkezés nem történt a tagság részéről.

Deutsch László elnök bejelenti, hogy, ha a tagság is úgy akarja, akkor a továbbiakban is ellátja az Egyesület Elnöki posztját.

A Szavazat számláló Bizottság megállapítja, hogy írásbeli (titkos) szavazás keretében 18 db szavazat leadását követően melyen egyhangúlag Deutsch László nevét adták le, elnöknek Deutsch László Urat választják meg.

c. Alelnökök megválasztása

Deutsch László elnök javaslatot tett az Alelnökök személyére, melyek
-Fekete Szalóky Zoltán
-Dr. Merkei Attila
-Markovits József
-Müller Tibor

A levezető elnök megkérdezte a megjelenteket, hogy az Egyesület Alelnöki posztjaira van-e más jelentkező, más javaslat.

Javaslat, jelentkezés nem történt a tagság részéről.

A Szavazat számláló Bizottság megállapítja, hogy írásbeli (titkos) szavazás keretében 18db szavazat leadását követően egyhangúlag Alelnöknek
-Fekete Szalóky Zoltán
-Dr. Merkei Attila
-Markovits József
-Müller Tibor
Urakat választják meg.

d. Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása

Deutsch László elnök javaslatot tett a Felügyelő Bizottsági tagok személyére, melyek
-Zubornyákné Pelka Zsuzsanna
-Kovács Zoltán
-Steiner Gábor
Hölgyet és Urakat választják meg.

2. Alapító okirat módosítása (hatályos PTK szerint)

Deutsch László Elnök bejelenti, hogy az Egyesület alapító okiratát nem szükséges módosítani, az megfelel valamennyi törvényi előírásnak.

A tagság a bejelentést egyhangúlag tudomásul veszi.

3. Egyéb

Deutsch László vázolja az Egyesület előtt álló feladatokat, terveket, benne a honlap többszöri átdolgozás utáni újraindítását.

Budapest, 2016. október 19.