Ráday 16. Kártalanítás

2017. január 6-i közgyűlésen a házat ért károk rendezésének és ügyének lefolytatásával kapcsolatban a ház lakóközössége az egyesületet és külön Deutsch Lászlót bízta meg.

A közgyűlés egyöntetű döntése értelmében, a társasház közgyűlése felhatalmazza Deutsch Lászlót, a Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület vezetőjét, hogy az Erkel utca 18. sz. alatti építkezés során felmerülő egyéni és társasházi károk ügyében teljes jogkörrel, térítésmentesen eljárjon.

Földesi Éva a gyűlés keretein belül tájékoztatta a lakóközösséget, hogy a Ferencvárosi Önkormányzat felajánlotta (?) a segítségét az ügyben.

A tisztelt Olvasó biztos észrevette, hogy a Ferencvárosi Önkormányzat segítségnyújtását kérdőjelbe tettük. Ennek oka, hogy elvi megállapodás erről született, de az együttműködés még nem biztos. Független igazságügyi szakértő megbízása nélkül az egyesület (így a károsultak) sikere erősen  kétséges. Amennyiben nem születik megállapodás, a független igazságügyi szakértő munkadíja a károsultakat terheli, amit előreláthatólag nem tudnak fedezni.

Az építkezés által érintett társasházak (Ráday u. 14., 16., Erkel u. 20., Üllői út 11-13., 15.) közül csak a Ráday u. 16. jelentkezett egyesületünknél, noha várhatóan az építkezés befejezéséig minden házban lesz károsult albetét.

A Ráday u. 16. képviselője kérésünkre minden érintett házzal e-mailben felvette a kapcsolatot, melyre egyelőre más lakóközösségek képviselői nem jelentkeztek.

Várjuk jelentkezésüket, hiszen az Önkormányzatnak és nekünk is illene tudni, hogy kiket és milyen albetét számmal képviselünk.

Tisztelettel,

Deutsch László

Az FLE elnöke

 

A közgyűlés jegyzőkönyve és a megbízó levél elérhető itt:

dokumentum: 20170210122629127