Jegyzőkönyv

Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület (FLE)

2017. május 30. 17 órai rendes közgyűléséről.

Helyszín: Trattoria étterem & Café, 1092 Bp. IX. ker. Ráday u. 16.sz.
Jelenlévők és meghatalmazottak száma: 14 fő.

Napirendi pontok:

Tervezett napirendek:

1.) Mérlegszámoló
2.) Egyéb

levezető elnöknek a közgyűlés Deutsch Lászlót egyhangúlag megválasztotta.
Jegyzőkönyv vezetőnek a közgyűlés Dr. Zilahyné Dr. Gellei Emőkét egyhangúlag megválasztotta.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Zubonyainé Pelka Zsuzsanna és Merkei Attila tagokat egyhangúlag megválasztotta.

1.) Mérlegbeszámoló

Deutsch László elnök tájékoztatta a tagságot az Egyesület 2016. évi gazdasági tevékenységéről és kérte a mérlegbeszámoló elfogadását.
A beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
Szavazók száma: 14 (14 igen, 0 tartózkodott, 0 nem)

2.) Egyéb

Érdemi hozzászólás nem történt.

A napirendi pontokban szereplő beszámolókat és előterjesztést a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Budapest, 2017. május 30.