Beszámoló a közgyűlésről

Napirendi pontjaival az elnökség minden tagja egyetértett és elfogadta.
A megismételt közgyűlésre 17:30-kor került sor.
A tagság megválasztotta a levezetőelnököt, jegyzőkönyvvezetőt, jegyzőkönyvi hitelesítőket és a szavazatszámláló bizottságot.

  1. Az új tisztségviselőket titkos szavazással egyhangúlag megválasztották (szavazatok az irattárban)
  2. A székhelyáthelyezést a tagság ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta.
  3. Az új alapító okiratot a tagság elfogadta ellenszavazat és tartózkodás nélkül.
  4. Deutsch László önkormányzati képviselő beszámolóját egyhangúlag elfogadta, és felhatalmazta, hogy továbbra is az eddigieknek megfelelően képviselje az egyesület érdekeit.
  5. Deutsch László kérésére a tagság egyhangúlag elfogadta, hogy rajta kívül sem a tisztségviselők, sem a tagok nevét nem adja ki, hiszen, a múltban, sőt a jelenben is méltatlan támadások érnek minket.
  6. Az új alapító okiratot bírósági elfogadás után tesszük fel a honlapunkra.

Tisztelettel,
Deutsch László
Elnök