Javaslat a szomszédokért

Tisztelt Baranyi Krisztina, kedves Képviselőtársaim!

 

Sorozatosan találkozom olyan építkezéssel Ferencvárosban, mely engedély nélküli horgonyzással erősíti meg a saját és a szomszéd házak biztonságát. Szeretném felhívni úgy az Önkormányzat vezetőségének, mint a Képviselőtestület figyelmét arra, hogy minden horgonyzás igénybe veszi a szomszéd házak tulajdonát.

Ezek a horgony rudak 15-17 méter mélyen nyúlnak be a szomszéd házak alá. Úgy a tulajdonosok, mint a bérlők (Önkormányzat) ezért jogos ellentételezést várhat el, és ez bírói úton is érvényesíthető, volt már rá precedens.

Miután az építési törvény joghézagos, erről nem rendelkezik, minden építéshatóság és építésfelügyelet másként értelmezi, ezért kérem a vezetőséget, hogy most a járványügyi helyzet alatt alkosson egy rendeletet, hogy horgonyzás az érintett tulajdonosok beleegyezése nélkül nem lehetséges.

Amennyiben óhajtják, részletes magyarázatot adok.

 

Tisztelettel,

Deutsch László

FLE