Képviselői előterjesztés

Tisztelt Hölgyeim, Uraim és Gyuszi!

Jelen sorok írója önkormányzati képviselő volt 2002 és 2006 között az SZDSZ színeiben, majd 2006-2010-ig polgármesteri tanácsadó.

Ezzel sem dicsekedni, sem panaszkodni nem akarok, csak éreztetni szeretném, hogy néhány képviselő-testületi ülésen részt vettem.

Amikor a választók és a jelenlegi kormánypártok úgy döntöttek, hogy Baranyi Krisztinát teszik meg elöljárónkká, azóta üléseink a rossz amatőr színjátszók előadásainak szintjére süllyedt Baranyi kartácsnő jóvoltából, és sajnos, ehhez egyre több képviselőtársam is partner…

Baranyi Krisztinán nem csodálkozom, hiszen ő hozza a formáját: gyűlölködik, megbélyegez, ítéletet mond jogerős bírói ítélet nélkül, régi sérelmeket sorol fel. Pedig aki a múltban él, annak nincs jövője – mint az közismert. Így utólag a képet összerakva, mindent meg is tett a negatív vélemények begyűjtésére.

Eljutottunk egy olyan szintre, hogy képviselő támad hivatalnokot, képviselő támad személyeskedve képviselőt és polgármester támad képviselőt. Viszontválaszra azonban nem ad minden esetben lehetőséget, főleg, ha ellenzéki képviselő kérdez. Nem válaszol, tovább adja a szót, magyarul válaszra sem méltatja, bezzeg, ha kormánypárti…

Nem érthető a viselkedése, hiszen azt terjeszti magáról, hogy pártoktól független. Terjeszti, mert nem tudom egyébként eldönteni, hogy MSZP-bérenc, LMP-bérenc, Momentum-bérenc avagy Párbeszéd-bérenc. Abban biztos vagyok, hogy nem Jobbik- illetve DK-bérenc, hiszen a tavalyi FMK-beli nőnapon a Teaszalonban tartott „ellenzéki kerekasztal” megbeszélésen Gegesy Ferenc volt polgármesterünk első mondatától házigazdaként nem zárkózott el, amely így hangzott: „a Jobbikkal és Gyurcsánnyal nem!”

Még mindig nem fogta fel, hogy a kampánynak és a választásnak vége, nyert, mint ahogy azt sem tudja megszokni, hogy ahogy az életben, úgy a politikában is igaz a mondás: aki ad, az kap is.

A tiszteletteljes képviselői javaslatom az lenne, hogy a Házbizottságunk, igazi nevén nyugdíjas bizottságunk vegye fel az „Etikai” nevet is, a Képviselő-testület egészítse ki az SZMSZ-ünket a fent említett problémák szankcionálásával. Kérésem azzal párosul, hogy a bizottság e feladatkörét képviselők dolgozzák ki, hiszen a jegyző és kabinetje Baranyi Krisztina alkalmazottja. Remélem, befogadják javaslatomat, amelyben megjelölnék három képviselőtársamat: Jancsó Andreát, Gyurákovics Andreát és Csóti Zsombort.

Köszönöm, hogy meghallgattak!

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé, és kérem annak elfogadását.

Csókolom a dolgos kezüket!

Budapest, 2020. augusztus 24.

Deutsch László

önkormányzati képviselő
Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület
(FLE)

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

  1. módosítani kívánja Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: SZMSZ) oly módon, hogy a „Házbizottság” elnevezése „Etikai és Házbizottság” elnevezésre változik, egyidejűleg a bizottság feladatköre kiegészül a Képviselő-testület tagjai, a polgármester, a nem a Képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester valamint a bizottságok nem képviselő tagjai e minőségükben – akár a Képviselő-testület vagy valamely bizottsága ülésén, akár azon kívül – tanúsított magatartásának, cselekedetének etikai szempontból történő megítélésével, véleményezésével illetve adott esetben az etikai ügy Képviselő-testület elé terjesztésével;

  2. felkéri Jancsó Andrea, Gyurákovics Andrea és Csóti Zsombor önkormányzati képviselőket, hogy az Etikai és Házbizottság 1. pontban foglaltak szerinti feladatait, eljárásrendjét valamint az etikai vétségek esetére javasolt szankciók körét részletesen dolgozzák ki, majd javaslatukat – az SZMSZ 1. pont szerinti módosítására irányuló rendelet-tervezettel együtt – terjesszék a Képviselő-testület elé.

Felelős: Jancsó Andrea, Gyurákovics Andrea és Csóti Zsombor önkormányzati képviselők

Határidő: a Képviselő-testület 2020. novemberi rendes ülése