Közérdekű adatigénylés

Baranyi Krisztina

részére

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata

Tárgy: Tájékoztatás kérése

Tisztelt Baranyi Krisztina! Tisztelt Asszonyom!

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelete 36.§ i) pontja alapján [az önkormányzati képviselő] „igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást, ügyviteli közreműködést. Az igénylést indokolással ellátva a polgármesterhez, a jegyzőhöz vagy a Polgármesteri Hivatal illetékes szakirodájához kell írásban eljuttatni. A választ 15 napon belül kell megadni. Az iratokba az önkormányzati képviselő az adatvédelmi és egyéb szabályok szerint jogosult betekinteni, illetve a jegyzőhöz eljuttatott írásbeli kérelem alapján a dokumentumról másolatot igényelni.

E rendelkezés alapján kérem, hogy a 2019. október 13. óta az Önkormányzat által megkötött megbízási szerződéseket bocsássa rendelkezésemre különöse tekintettel, de nem kizárólagosan a tanácsadói, illetve a média igénybevételével kapcsolatos megállapodásokat. Amennyiben lehetséges, szkennelt formában adják át részemre a kért dokumentumokat.

Miután tavasszal kialakult egy krónikus járványügyi helyzet, és Ön teljhatalmú megbízott volt a válság kezelésében, kérem, tájékoztasson arról, milyen intézkedéseket hozott ez idő alatt, ezen kívül kivel, milyen és mekkora összegű szerződéseket kötött.

Budapest, 2020. augusztus 24.

Deutsch László

önkormányzati képviselő
Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület
(FLE)