Az FLE által preferált és elvárt SzMSz módosítások

 1. A mindenkori polgármester munkáltatója a mindenkori képviselő-testület.
 2. A mindenkori polgármester a 2. testületi ülésen ismerteti a képviselő-testülettel az általa preferált és kinevezett alpolgármesterek jogköreit.
 3. Dezinformáció, hiányos információ, információ hiánya miatt jogkörök elvonhatók. Ugyan ez vonatkozik, ha a képviselő-testületi határozatok nincsenek végrehajtva.
 4. Amennyiben jogkörök elvonásra kerülnek, arra a képviselő-testület nevezhet ki tanácsnokot, vagy az illetékes bizottság hatáskörébe sorolhatja.
 5. Külső bizottsági helyekre, FB és IT tagságra csak a választáson elindult és bejutott pártok és szervezetek tehetnek javaslatot, állíthatnak jelölteket, melynek személyébe más szervezetek nem szólhatnak bele.
 6. A jogi, ügyrendi és etikai bizottság hatáskörébe tartoznak a vitás esetek, a képviselői elterjesztések bevitele a testületi ülésre, valamint az etikai vétségek tárgyalása és büntetése.
 7. Minden önkormányzati képviselő írásbeli javaslatának be kell jutnia a testületi ülésre. Amennyiben formai, alaki hibát vét a képviselő, úgy a jegyzői kamra feladata, hogy a képviselő javaslatával, szellemével megegyező, megfelelő formájú beadványt készítsen.
 8. A napirendi pontok számát nem lehet minimalizálni sem maximalizálni.
 9. A frakciószünetet azonnal ki kell adni, melynek időtartama maximum 10 perc.
 10. Amennyiben valamelyik tisztségviselő kérdést kap, nem vezetheti a kérdés alatt az ülést, át kell adnia az ülés vezetését.
 11. Képviselői kérdésre azonnal szóban, vagy maximum 15 napon belül írásban kell válaszolni.
 12. A polgármesteri vétó egy testületi ülésre szól, ha még egyszer előterjesztésre kerül, a polgármester is csupán szavazhat (az összes szavazatával).
 13. Az előterjesztésben nem csak az előterjesztőt, hanem a készítőt is meg kell jelölni.
 14. A testületi üléseken szóbeli előterjesztést is lehet tenni a napirenddel kapcsolatban, és ez is szavazást igényel.