A Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület honlapjára – http://fle.hu – (a továbbiakban: Honlap) való regisztrációval Ön (a továbbiakban: Felhasználó), elfogadja az alábbi feltételeket, és egyetért az adatok felhasználásáról szóló nyilatkozatunkkal.

1. NETikett

A Honlapra való regisztrációval Ön beleegyezik abba, hogy a weboldalunk által nyújtott közösségi szolgáltatásokon az Internet egyezményes etikai követelményeit betartja, és azok betartását kötelezettségének tekinti. Amennyiben nem tartja be ezeket a kívánalmakat, a Honlap üzemeltetőinek jogában áll először írásban figyelmeztetni, majd ismételt felszólítás után, vagy súlyos vétség esetén figyelmeztetés nélkül KITILTANI a Honlap közösségéből.

2. Adatvédelem

A Honlap üzemeltetői tiszteletben tartják a Felhasználó személyhez fűződő jogait.

Személyes adatok alatt értjük azon adatokat, melyeket a regisztráció folytán megadott.

A Honlap üzemeltetői csak olyan személyes adatokat rögzítenek, melyeket Ön önkéntesen ad meg. Miután megosztotta velünk személyes adatait, egyben felhatalmaz minket arra, hogy ezeket az információkat az itt leírt, illetve a honlapon külön meghatározott módon és célra felhasználjuk. Ugyanakkor A Felhasználónak is megvan az a joga, hogy ezeknek az információknak a felhasználását korlátozza, megtiltsa, jövőbeni kapcsolatot bármikor megszüntesse. Kérjük, hogy ezt az igényét vagy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármely kérdését, megjegyzését e-mailen jelezze nekünk az oldal kapcsolattartói felé.

Továbbá a Felhasználó által megadott adatokat – ellenkező írásbeli megkeresés hiányában – az alábbi célokra fenntartjuk a jogot, hogy felhasználjuk: statisztikák készítése, hír és reklám anyagok küldése szolgáltatásokkal és eseményekkel kapcsolatban.

Az információk biztonsága:

Minden ésszerű intézkedést megteszünk azért, hogy személyes információit biztonságban tudhassa. Minden Ön által szolgáltatott személyes információhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés, azért, hogy a jogosulatlan hozzáférést, a személyes adatok megváltoztatását, illetve jogosulatlan felhasználását megelőzzük.

Kérjük vegye figyelembe, hogy kötelességünk kiadni személyes adatait akkor, ha ezt törvény, bírósági, más hatósági végzés írja elő nekünk.

3. Jogi nyilatkozat megváltoztatása

A Honlap üzemeltetői fenntartják a jogot arra, hogy bármikor megváltoztassák a jogi és adatvédelemről szóló nyilatkozatukat, viszont erről tájékoztatási kötelezettséget vállalunk.