Jegyzőkönyv a közgyűlésről

2024.03.07-én a Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület megtartotta az év első közgyűlését.

A megismételt közgyűlés 19:15-kor kezdődött, levezető elnöknek a közgyűlés Deutsch Lászlót választotta meg. Jegyzőkönyv vezetőnek Solténszky Olivért, jegyzőkönyv hitelesítőknek  Zubonyainé Pelka Zsuzsannát és Dr. Zilahyné Dr. Gellei Emőkét. Szavazatszámláló bizoság elnökének Zubonyainé Pelka Zsuzsannát lett megválasztva.

1. Mérleg és beszámoló

A tagság megismerte és elfogada a 2023. évi beszámolót és mérleget.

2. Tisztségviselők választása 2026-ig

A tagság egyhangúlag Deutsch Lászlót választotta meg Elnöknek. Alelnököknek Dr. Merkei Attilát, Markovits Józsefet és Dr. Tóth Lászlót kérték fel egyhangúlag.

A Felügyelő Bizottság szerepével Zubonyainé Pelka Zsuzsannát, Dr. Zilahyné Dr. Gellei Emőkét és Solténszky Olivért bízták meg. Az FB tagjai Elnöküknek Solténszky Olivért kérték fel.

3. Indulás a 2024. önkormányzati választáson

Deutsch László Elnök úr elmondta, hogy milyen bonyolult, eddig szinte elképzelhetetlen felállások vannak a pártok és társadalmi szervezetek között. Beszámolt eddigi tárgyalásairól. Ennek ismeretében a Tagság egyhangúlag úgy döntött, hogy az FLE ugyanúgy, ahogy eddig, elindul a 2024. évi választáson is. Felkérte és megbízta Deutsch László Elnök urat, hogy ezt a tagság támogatásával bonyolítsa le.

A megismételt közgyűlés 20:15-kor ért véget.