Jegyzőkönyv az elnökségi ülésről

Jegyzőkönyv a Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület 2017. december 06-i elnökségi üléséről

Az elnökségi ülés időpontja: 2017. december 06. 16.30 órakor

Helyszíne: Budapest, IX. ker. Dési Huber utca 2. sz. (Láncszem-FETIMA Kft.)

 

Az elnökségi ülésen Deutsch László elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes az elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjai teljes létszámban részt vesznek az ülésen.

 

Napirendi pontok

  1. Deutsch László tájékoztatja a megjelenteket a helyi építésügyi anomáliákról. Javasolta, hogy az Egyesület tegyen lépéseket az építésügyi rendeletek, jogszabályok és törvények módosítására.
    A jelenlévők egyhangúlag elfogadták Deutsch László elnök javaslatát, hogy a téma a soronkövetkező közgyűlés napirendjére is felkerüljön.
  2. A Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület soron következő közgyűlése időpontjának és helyszínének kitűzése.
    A közgyűlés időpontja: 2017. december 19. 17.00 órai időpontot.
    A közgyűlés helyszíne: Trattória Étterem & Café, 1092 Bp. IX. ker. Ráday u. 16. sz.
    A jelenlévők egyhangúlag elfogadták Deutsch László elnök javaslatát a soron következő közgyűlésről.

Budapest, 2017. december 06.