Jegyzőkönyv A Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület (FLE) 2014. augusztus 12-i megismételt közgyűléséről

Jegyzőkönyv

A Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület (FLE)

2014. augusztus 12-i megismételt közgyűléséről

Helyszín: Pesti Vendéglő, 1092 Budapest, Ráday utca 11.

Jelenlevők és meghatalmazással a jelenlévőket megbízó tagok száma összesen: 19 fő

Napirendi pontok

  1. Elnöki beszámoló az eddigi tárgyalásokról az önkormányzati választás kapcsán. – Deutsch László elnök
  2. Választókerületek bemutatása. – Deutsch László elnök
  3. Felmérés az önkormányzati választás lehetséges jelöltjeiről.
  4. Tagi javaslatok.

Levezető elnöknek a Közgyűlés egyhangúan megválasztotta Deutsch Lászlót.

Jegyzőkönyv vezetőnek a Közgyűlés egyhangúan megválasztotta Steiner Gábort.

Jegyzőkönyv hitelesítőknek a Közgyűlés egyhangúan megválasztotta Fekete-Szalóky Zoltánt és Müller Tibort.

  1. Elnöki beszámoló

Deutsch László elnök beszámolt az pártokkal az önkormányzati választás kapcsán folytatott tárgyalások eredményeiről, és a tárgyalások után követendő egyesületi stratégiáról.

Az elnök a Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület önálló indulására tett javaslatot, az önkormányzati választáson. A javaslatot a közgyűlés egyhangúan elfogadta.

Tájékoztatta a tagságot arról is, hogy az Egyesület taglétszáma 43 főre bővült, és további tagok is felvételüket kérték. A beszámolót a Közgyűlés egyhangúan elfogadta.

Szavazók száma: 19 (19 igen, 0 tartózkodás, 0 nem).

  1. Választókerületek bemutatása

Deutsch László elnök tájékoztatta a tagságot a ferencvárosi választókerületekről. Az önkormányzati választáson induló egyesületi tagot a közeljövőben megkapják a pontos választó-kerület határokat.

Szavazók száma: 19 (19 igen, 0 tartózkodás, 0 nem).

  1. Felmérés az önkormányzati választás lehetséges jelöltjeiről

Az önkormányzati választásokon az Egyesület képviselőjelölteket állít. A felmérés eredményeképpen az Egyesület vezetése képet alkothat arról, mely tagokra számíthat képviselőjelöltként, és mely választókörzetekben tud jelöltet állítani. Az elnök kérdésére, miszerint melyik egyesületi tag nem vállalja a képviselőjelöltként történő indulást az önkormányzati választáson, ketten jelezték ezt.

A képviselőjelölést az egyesület elnöksége saját hatáskörbe vonta.

Szavazók száma: 19 (19 igen, 0 tartózkodás, 0 nem).

  1. Tagi javaslatok

A levezető elnök felkérte az Egyesület tagjait, hogy javaslataikat, elképzeléseiket az önkormányzati választással, valamint az Egyesület jövőjével, fejlődésével kapcsolatban fogalmazzák meg és tárják az elnökség elé.

A napirendi pontokban szereplő beszámolókat, előterjesztéseket a közgyűlés egyhangúan elfogadta.

Budapest, 2014. augusztus 12.

140812_fle_jk_mod_signd