Képviselői kérés Szilágyi Zsolthoz

Képviselői kérés

Szilágyi Zsolt
Bizottsági Elnök

részére

Alulírott, Deutsch László Önkormányzati képviselő (FLE) azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok az Elnök Úrhoz, hogy a SOHO (Ráday utcai vendéglátóipari egyesület) elnökének beadványát vegye napirendre, és amennyiben lehetséges, biztosítson módot szóbeli meghallgatására.

Tisztelettel,
Deutsch László
Önkormányzati Képviselő
FLE

Kelt: Budapest, 2020. 09. 30.